Thông cáo báo chí: Về thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cư dân dự án Khu đô thị Anlac Green Symphony - Anlac Green Symphony | Dự án Khu đô thị 5 sao phía Tây Hà Nội